Uppdrag

  • Genom offentlig och/eller privat samverkan vara delaktiga i utvecklingen av Stockholm City.
  • CiS ska driva projekt som ökar attraktionen av stadsrummet utifrån en väl definierad roll.
  • CiS ska verka för delaktighet i förverkligandet av cityvisionen.
  • CiS ska prioritera ett helt, rent, tryggt och attraktivt gaturum.