Cityträffar

Tidigare frukostseminarier

Ordning och reda i staden – är kommunala ordningsvakter vägen framåt?

Stiftelsen Tryggare Sverige och City i Samverkan bjuder in till ett frukostseminarium onsdagen den 16 maj på temat “Ordning och reda i staden – är kommunala ordningsvakter vägen framåt?

År 2014 centraliserades den Nederländska polisen och mer än hälften av alla lokala polisstationer stängdes. För att svara upp mot det gap som uppstod när den statliga polisen fjärmade sig från lokalsamhället har många kommuner anställt egna så kallade City Law Enforcement Officers. Uppgiften för dessa är att arbeta med brott och ordningsstörningar som påverkar människors livskvalitet i vardagen.

Vid frukostseminariet beskrivs framgångsfaktorerna bakom arbetet i Nederländerna samt vad som skulle kunna vara Sveriges väg framåt i dessa frågor. Handlar det om fler poliser eller kan ett sätt att komma tillrätta med livskvalitetsbrotten vara kommunalt anställda ordningsvakter?

Vid seminariet medverkar VD Rienk Hoff (Amsterdam stad), oppositionsborgarråd Karin Erlund (C), sekreterare Fredrik Andersson (Trygghetskommissionen) samt VD Per Eriksson (City i Samverkan).

Tid: 16 maj kl.08.00-09.15

Politikens syn på Citys framtid fredagen den 13 april

Vi har bjudit in representanter från de politiska partierna i Stadshuset för att få en inblick i partiernas syn på Citys framtid. Vad kommer att prioriteras och hur ska City upplevas? Vilka framgångsfaktorer och aspekter är viktiga för utvecklingen? Vilka konkreta åtgärder vill man genomföra för att City ska vara attraktivt, tryggt och konkurrenskraftigt för boende, verksamma och besökare.

Kort anförande från respektive parti:
Medverkande: Jan Valeskog (S), Daniel Helldén (MP), Joakim Larsson (M), Lotta Edholm (L), Karin Ernlund (C).

Därefter följer en paneldiskussion.

Moderator: Maria Rankka, VD Stockholms Handelskammare

Tid: Fredagen 13 april från 8.00 till 9.15

Stiftelsen Tryggare Sverige och City i Samverkan bjuder in till ett frukostseminarium fredagen den 16 mars på temat “Kampen mot brottsligheten – vem har ansvaret?”

Vid frukostseminariet pratar vi om kampen mot brottsligheten och vem som har ansvaret. Är det endast en polisiär uppgift? Vilken roll har kommunerna? Vad kan näringslivet och civilsamhället göra? Kan den så kallade Fasteorin vara en väg framåt?

Vid seminariet medverkar forskaren Lars Korsell (Brå), lokalpolisområdeschef Ulf Merlander (Polismyndigheten), oppositionsborgarråd Lotta Edholm (L), fastighetsutvecklingschef Anna Nyberg (Vasakronan) samt VD Per Eriksson (City i Samverkan).

Tid: 16 mars kl.08.00-09.15

Hur uppfattar besökarna Stockholm City?

Vi presenterar våra unika undersökningar av besökarnas attityder och beteenden. Hur ser framtiden ut? Vilka drivkrafter, trender och tendenser ser vi? För att förstå helhetsupplevelsen av Citys gator och torg har vi en rad analysverktyg som kompletterar varandra. T.ex. presenteras en ny metod, ”Upplevelseindex” som har genomförts på tre platser i City. Detta skapar en unik förståelse för besökarnas behov både idag och imorgon.

Tid: Fredag 12 januari kl.8.00-9.15

Medverkande: Marcus van Dijk, Kommunikationsansvarig City i Samverkan Per Gunne, VD Stureplansgruppen Expertpanel: Analytiker Arne Nedstam City i Samverkan och Analytiker Marcus Henriksson WSP/City i Samverkan

Moderator och Kommentator är Viktor Barth Kron, DN

Frukostseminarier

Seminarier på Stockholms Handelskammare med aktuella teman kopplade till CIS verksamhet.

Seminarier om trygghet

Seminarier på Scandic Klara med fokus på trygghetsfrågor i samarbete med stiftelsen Tryggare Sverige.