Produkter & Rapporter

City i Samverkan mäter kundflöden i City, handelns omsättning, genomför enkäter, tar fram informationsmaterial och genomför kartläggningar. En del av materialet är tillgängligt exklusivt för City i Samverkans medlemmar.

PRODUKTER & RAPPORTER

Här samlar vi kunskap om Stockholm City. Ta del av våra framtagna produkter och rapporter nedan.

Affärsplan 2017

Månadsrapport antal besökare på Drottninggatan Se pdf till höger.

Cityvärdsrapport 2017 Se pdf till höger.

Gatufolder

Retailguide Sweden 2016/2017

Cityvärdsrapport 2015

Trygghetsanalys Sergels Torg

Trygghetsanalys Stureplan

Kundflöde i City

Handelsindex

Medlemsprodukter

(Logga in på medlemssidan högst upp på höger sida).

Kundflöde i City 2015

Attitydundersökning 2016

Evenemangundersökning 2014

Fastighetsägarkarta

Önskar ni att bli medlem?

Vill du har mer information om oss, kontakta kansliet:

Tel: +468-22 31 01

Mejl: info@cityisamverkan.se