Produkter & Rapporter

City i Samverkan mäter kundflöden i City, handelns omsättning, genomför enkäter, tar fram informationsmaterial och genomför kartläggningar. En del av materialet är tillgängligt exklusivt för City i Samverkans medlemmar.

PRODUKTER & RAPPORTER

Här samlar vi kunskap om Stockholm City. Ta del av våra framtagna produkter och rapporter nedan.

Affärsplan 2018

Verksamhetsplan 2018

Årsredovisning 2017

Besöksflöden Drottninggatan 2017

Cityvärdsrapport 2017

Gatufolder

Retail Guide Sweden 2017/2018

Cityvärdsrapport 2015

Trygghetsanalys Sergels Torg

Trygghetsanalys Stureplan

Kundflöde i City

Handelsindex

Medlemsprodukter

(Logga in på medlemssidan högst upp på höger sida).

Besöksflöden i City 2017-2018

Attitydundersökning 2016

Evenemangundersökning 2014

Fastighetsägarkarta

Önskar ni att bli medlem?

Vill du har mer information om oss, kontakta kansliet:

Tel: +468-22 31 01

Mejl: info@cityisamverkan.se