Positionering

City i Samverkan är en neutral och samlande part med Citys bästa som mål. Vi driver projekt för en trygg, attraktiv och händelserik citykärna och initierar till samverkansprojekt med samlad spetskompetens. CiS ska ha en tydlig roll i genomförandet av Stockholms stads Cityvision; Stockholm City i världsklass.