City i Samverkan

Om oss

City i Samverkan är en icke vinstdrivande medlemsorganisation. Medlemmar är Stockholm stad, fastighetsägare, handeln, SL och Polisen samt enskilda företag och organisationer.

Tillsammans med citys aktörer genomförs samverkansprojekt för att förbättra platser och funktioner.

Målsättningen är alltid en vacker, trygg, attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla.

Målgrupp

De som bor, verkar och besöker City.

Kärnvärden

Inspiration
Samverkan
Värdeskapande

Kontakt

Vill du har mer information eller önskar att bli medlem, kontakta kansliet: +468-22 31 01

info@cityisamverkan.se