Mätbara mål

• Öka antalet besök i Stockholm City

• Skapa en attraktivare stadsmiljö (NKI)

• Skapa bättre upplevelser i Stadsmiljön (NKI)

• Öka marknadsandelen för cityhandeln

• Öka beläggningen för hotellen och restaurangerna

• Öka den upplevda tryggheten (NKI)

• Verka för god avkastning på fastigheterna i Stockholm City