Kundflöde i City

Flöden i Stockholm City

Vår kundflödesmätning är en medlemsförmån som ges ut vartannat år, den senast uppdaterade är från september 2015. Rapporten redogör bland annat för hur många människor som rör sig på olika platser i Stockholm City under en dag? Hur detta varierar under dagen? Om det är stora skillnader mellan olika gator och mellan olika delar av samma gata? Genom att räkna fotgängare med jämna mellanrum skaffar vi oss mer och mer kunskap om flödena.

Gångtrafiken varierar med vädret. Under räkneperioden hade Stockholm ett ganska normalt höstväder, onsdagen mulet med en del sol, under fredagen gråmulet och svalt och under lördagen mulet med regn klockan 12-14 och ganska varmt.

Variation i gångtrafikflödet beror också på sådana saker som om det nyligen har varit löneutbetalningar eller om det pågår speciella evenemang. Dessa räkningar skedde just efter löneutbetalningar.

Komplettering av räknesnitt?

Det finns möjlighet för både medlemmar och icke medlemmar att köpa komplettering av fler räknesnitt där det är intressant för ert område och er butik.

För mer information kontakta Arne Nedstam på arne.nedstam@cityisamverkan.se alt 070-719 29 10.