Handelsindex

Beskrivning

Handelsindex bygger på månadsvis inrapporterade omsättningsuppgifter från Nyckelföretagen direkt till City i Samverkan där respektive enhets omsättning omräknas till ett indexvärde.

Redovisning av handelsindex för nio nyckelföretag i City som svarar för 50% av city´s försäljning av sällanköpsvaror.

Definitioner

City: avgränsas av strömmen i söder, järnvägen i väster, Olof Palmes gata i norr och ett kvarter öster om Birger Jarlsgatan i öster.

Basindex

Då jämförelser mellan månader skall göras har vi valt att använda startmånaden för projektet som bas = index 100. Index 100 utgörs således av enheternas omsättning i januari 2005 inklusive moms.

Förväntat index

Analysen av förväntat index grundas på kalenderinnehåll (exempelvis storhelger och skollov), förändringar i lokalerna, marknadsaktiviteter, förändringar i konjunkturen och andra handelspåverkande faktorer.

Frågor?

För mer information kontakta Arne Nedstam, arne@cityisamverkan.se