Gatufolder – riktlinjer, råd och tips för skyltning och gatumiljö

Stadsmiljön delas av alla och vi strävar hela tiden för att göra den attraktivare. Med rätt utformning på det som upptar gatumark blir miljön bättre samtidigt som det blir lätt att ta sig och fram och Stockholm blir tillgängligt för alla. Därför har City i Samverkan tillsammans med Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret  initialt tagit fram en folder för Drottninggatan med dess olika karaktärer. Här finns dock riktlinjer som är generella för hela City. Avsikten är att ta fram motsvarande foldrar för andra gator eller platser i Stockholm City.

Foldern ger råd, tips och hjälp utifrån riktlinjerna för upplåtelser i Stockholms gatumiljö och är tänkt som ett hjälpmedel för främst till butiks-, café-, eller restaurangägare när bygglov eller polistillstånd skall sökas för till exempel varuskyltning, uteserveringar och skyltar.

Ladda ner foldern nedan till höger.