Retail Guide Sweden

Retail Guide Sweden finns nu i sin fjärde upplaga (2016/2017). Retail Guiden är en etableringsguide om den svenska retailmarknaden (uppdelat på regionerna Stockholm, Göteborg och Malmö) riktad mot utländska retailaktörer.

Målet med produkten är att få till stånd fler etableringar i Sverige. Guiden är framtagen av City i Samverkan, Business Sweden, Invest Stockholm Business Region, Business Region Göteborg och Invest in Skåne.

Du hittar guiden här:

Retailguide Sweden 2016/2017