Affärsmodell

CiS är en ideell förening med ett serviceaktiebolag där verksamheten bedrivs. CiS ska vid varje tillfälle leverera medlemsnytta. Finansiering sker genom:

• Serviceavgifter

• Projektintäkter

• Managementuppdrag

Eventuellt överskott återinvesteras i projekt för Stockholm Citys bästa.